Registracija

Top  Previous  Next

Određene sadržaje portala (Forum, Blog...) u punoj mjeri (uređivanje sadržaja) mogu koristiti samo registrirani korisnici portala. Ukoliko nemate korisničko ime i lozinku znaći da niste registrirani korisnik portala te registraciju možete obaviti ispunjavanjem kratke forme.

 

Za započinjane procesa registracije kliknite na link "Registracija" u desnoj gornjoj trećini dagg.hr stranica.

 

dagg24

 

Klikom na link "Registracija" otvoriti će se sljedeća forma:

 

dagg27

 

Unesite podatke:

- Korisničko ime: ime koje služi za proces prijave na portal (eng. username = npr. "HelpUser") i koje se pojavljuje pri predstavljanju autora napisanih tekstova

- Ime: prvo ime

- Prezime: vaše prezime

- Ime za prikaz na portalu: ime koje će se prikazivati u "personaliziranim" poljima nakon prijave na portal.

- Email adresa: vaša email adresa na koju ćete dobivati obavijesti sa portala

- Lozinka: lozinka (najmanje 7 znakova) koja će u kombinaciji sa korisničkim imenom služiti prijavi na portal

. Potvrda lozinke: isti znakovni niz kao i u polje lozinka, služi provjeri napisane znakovnog niza lozinke i smanjuje mogućnost pogreške u pisanju lozinke

 

"Pošalji" link potvrđuje unos u polja forme za registraciju, provjerava unos, sprema ga u bazu podataka portala te u slučaju uspješne registracije automatski prijavljuje korisnika na portal te ga preusmjerava na stranicu sa koje je otvorio formu registracije.

 

Prijavljeni korisnik će na mjestu linkova "Registracija" i "Prijava"  u desnoj gornjoj trećini dagg.hr stranica vidjeti svoje ime za prikaz na portalu te link "Odjava" kojim se sa portala odjavljuje.

 

dagg28