Prijava

Top  Previous  Next

Registrirani korisnici (korisnici koji su sami prošli proces registracije ili oni koji su dobili korisničko ime i lozinku od administratora) za korištenje određenih mogućnosti portala (čitanje određenih sadržaja, pisanje u forumu, blog...) se moraju prijaviti kroz formu prijave (eng. Login).

 

dagg26

 

Za prijavu na portal kliknite na link "Prijava" u desnoj gornjoj trećini dagg.hr stranica.

Otvoriti će se forma za prijavu:

 

dagg30

U formu za prijavu se upisuje korisničko ime i lozinka (koje ste izabrali pri registraciji ili koje Vam je dodijelio administrator) te klikom na "Prijava" prijavljuje na portal.

"Checkbox" Zapamti prijavu služi pamćenju prijave te ukoliko ovo polje označite idući puta će vas web preglednik automatski prijaviti na portal. Važno: ovo ne činite na nekom javnom računalu ili računalu koje koristi još netko osim vas jer će onda osoba koja dođe iza vas na dagg.hr također automatski biti prijavljena vašim korisničkim imenom.

 

Ukoliko ste zaboravili lozinku podsjetnik lozinke možete pokrenuti klikom na link "Zaboravili ste lozinku?". Ova akcija će pokrenuti slanje lozinke na email adresu koju ste upisali u formi registracije. Ukoliko email adresa nije ispravna nećete moći dobiti podsjetnik lozinke.

 

Uspješno prijavljeni korisnik će na mjestu linkova "Registracija" i "Prijava"  u desnoj gornjoj trećini dagg.hr stranica vidjeti svoje ime za prikaz na portalu te link "Odjava" kojim se sa portala odjavljuje.

 

dagg28