Pisanje u forumu

Top  Previous  Next

Pisati tekstova u dagg.hr forumu mogu samo registrirani korisnici portala. Ukoliko niste registrirani korisnik portala prođite jednostavni proces registracije a ukoliko ste već registrirani korisnik portala prijavite se na portal kako bi vam portal mogao pridjeliti prava za korištenje foruma.

 

Prijavljeni korisnici na početnoj strani Foruma imaju sljedeći pogled:

 

dagg47

 

U odnosu na anonimne korisnike u ovom pogledu se vide dva nova linka koji omogućuju dvije akcije:

Moje postavke - otvara formu za postavljanje nekih svojih opcija kod korištenja foruma.

Moje teme - lista tema koje je započeo prijavljeni korisnik.

 

Ulaskom u diskusiju koja nas zanima (klikom na naziv diskusije) otvara se lista već postojećih tema. Ispod liste tema možemo odabrati dane za koje želimo prikaz, zatim možemo označiti ukoliko želimo primati email u trenucima kada se otvara nova tema te možemo označiti sve teme pročitanima.

 

 

dagg48

Za kreiranje nove teme u trenutnoj diskusiji potrebno je izabrati link "Nova tema".

 

dagg49

 

U polje Naslov pišemo naslov kreirane teme i prvu poruku u polje ispod ikonica kojima tekst poruke možemo dodatno označiti.

Obavijesti? check box označavamo ukoliko želimo primati email obavijesti pri stizanju odgovora na kreiranu temu.

 

Klikom na Ažuriraj promjene se spremaju u kreira se nova tema.

 

Važno: pričekajte da nakon klika na Ažuriraj podaci iz forme budu do kraja poslani do aplikacije dagg.hr koja je smještena na web serveru na Internetu. Podaci se ne spremaju na lokalnom računalu već putem Interneta putuju do dagg.hr baze podataka. Ne pokrećite druge linkove na dagg.hr portalu dok ne vidite vaše promjene na sljedećem ekranu:

 

 

Ukoliko su promjene uspješno zaprimljene vidjeti ćete vašu temu i njezin prvi tekst u forumu:

 

dagg50

 

Na postojeću temu možete odgovoriti tako da se pozicionirate u forumu na pogled sa porukom na koju želite odgovoriti. U našem primjeru kao na slici iznad ta je putanja - Diskusija > Rad dagg.hr portala > Tema za web help...

Desno iznad poruke prijavljeni korisnici vide dva linka:

 

Citiraj: otvara se forma za odgovor sa uključenom originalnom porukom (kao npr. Reply u email komunikaciji)
Odgovori:  otvara se prazna forma za odgovor na izabranu temu.

 

Daljnji postupak odgovora je isti kao i kod kreiranja nove teme - pisanje teksta poruke i klik na "Ažuriraj". Ponovno - pozor kod slanja podataka na server ("Ažuriraj"). Pričekajte da akcija završi!