Osnovni pojmovi

Top  Previous  Next

Web portal

uobičajeno rečeno "portal" su web stranice koje pružaju široki spektar funkcija kao što su administracija sadržaja, administracija korisnika, forumi, ankete i razni drugi dinamički sadržaji.

 

CMS

eng. content management system je sistem za uređivanje sadržaja nekog web portala. Uređivanje sadržaja je dozvoljeno registriranim korisnicima na stranicama i modulima za koja dobiju prava.

 

Korisnici web portala

neregistrirani korisnici: neregistrirani korisnici portala su anonimni posjetitelji koji mogugledati javni dio sadržaja portala
 
registrirani korisnici: registrirani korisnici su korisnici koji su se ili sami registrirali procesom registracije na portalu ili su registrirani od administratora portala. Registrirani korisnici imaju veća prava od neregistriranih korisnika. Registrirani korisnici dagg.hr portala imaju pravo pisati poruke u forumima te kreirati svoje blog unose.
 
urednici sadržaja: korisnici kojima je administrator portala dao prava za uređivanje pojedinih dijelova portala nazivaju se urednici sadržaja. Urednici sadržaja na dagg.hr portalu mogu dodavati tekstove, vijesti, slike itd.
 
administrator portala: administrator dagg.hr portala pod kontrolom ima sve aspekte rada portala od vođenja grupa korisnika, prava pojedinih grupa korisnika, korisničkih profila, izgleda i strukture stranica itd.
 

Registracija

anonimni korisnik koji želi postati registrirani korisnik ispunjava kratku online formu (ime, prezime, korisničko ime, lozinka) te time postaje registrirani korisnik

 

Prijava

prijava na portal je proces predstavljanja registriranog korisnika na ulazu u portal. Prijavom (unosom korisničkog imena i lozinke) portal prepoznaje registriranog korisnika te mu dodijeljuje pripadajuća prava. Registrirani korisnik se mora prijaviti na portal da bi mu postale dostupne za njega specifične mogućnosti.
 

Forum

mjesto za vođenje diskusija i rasprava. Forum modul je podijeljen na diskusije a u diskusijama se raspravlja o temama. Jedan korisnik započinje temu a ostali korisnici se nadovezuju razgovarajući o započetoj temi. dagg.hr portal u svojem Forumu trenutno ima jednu diskusiju pod nazivom "Općenito". Tekstove u forumu dagg.hr portala mogu kreirati jedino registrirani korisnici a za tu akciju moraju biti prijavljeni na portal.
 

Forum - diskusije

Forumi su podijeljeni na grupe - "diskusije", a svaka diskusija može sadržavati neograničen broj tema.
 

Forum - tema

U eng. izvorniku "Thread" kao nit, u nas "Tema" je tema započeta od jednog korisnika foruma a na koju se nadovezuju ostali korisnici foruma.

 

Blog

naziv Blog potiče od engleske fraze Web Log. Blog aplikacija omogućuje korisniku unos tekstova koji se prikazuju i pregledavaju po kronološkom redu. Najbliža usporedba sa "nedigitalnim" svijetom bi bilo pisanje dnevnika. Pisati se može svakodnevno više unosa, svaki drugi dan ili jednom godišnje - po želji autora bloga. Uobičajeno je svoj blog voditi tematski: 1 blog = 1 tema/područje. Registrirani korisnici dagg.hr portala mogu otvoriti svoje tematske blogove i u njih unositi tekstualne zapise i slike.
 

Blog unos

Jedan zapis teksta u blog čini blog unos. Blog unosi se u svakom blogu prikazuju kronološkim redom od najnovijeg prema starijima.

 

link

eng Hyperlink, poveznica web sadržaja ili pokretač akcija na web stranicama.

 

web preglednik

web preglednici su aplikacije za pregledavanje web stranica. Najpopularniji web preglednici danas su Firefox, Internet Explorer i Opera.