Korištenje blog modula

Top  Previous  Next

Neregistrirani korisnici mogu samo čitati blog unose, pretraživati blog unose ili se kretati po kalendaru kroz blog unose.

 

Pisati blog zapise na dagg.hr portalu mogu samo registrirani korisnici portala. Ukoliko niste registrirani korisnik portala prođite jednostavni proces registracije a ukoliko ste već registrirani korisnik portala prijavite se na portal kako bi vam portal mogao pridjeliti prava za korištenje foruma.

 

Prijavljeni korisnik ima sljedeći pogled na blog stranicu:

 

dagg52

 

Stranica je podijeljena na module.

Modul "Blogovi članova DAGGK-a" donosi spisak do sada otvorenih blogova (na slici samo 1 pod nazivom Administracijom do beskonačnosti).
"Blogovi po datumima" modul donosi kalendar za izbor blog zapisa po datumima.
"Najnoviji blog unosi" će sadržavati listu blog unosa po kronološkom redoslijedu od novijih prema starijima.
"Pretraga blogova" služi pretrazi tekstova u blogovima (ili samo jednom izabranom blogu).
Modul "Moj blog" omogućuje kreiranje korisnikih blogova.