Društvo arhitekata
građevinara i geodeta
K A R L O V A C


  Početna >> Vijesti >> Godišnja skupština 2009
GODIŠNJA IZBORNA SKUPŠTINA 2009
DRUŠTVO ARHITEKATA GRAĐEVINARA I GEODETA KARLOVAC
 
 
Na temelju članka 22. Statuta Društva arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac
 
 
S A Z I V A M
 
 
 
GODIŠNJU IZBORNU SKUPŠTINU
 
Društva arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac u četvrtak 02.04.2009 sa početkom u 18 sati u prostorijama DAGGK u Banjavčićevoj 8, Karlovac
 
 
 
DNEVNI RED
1.    Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela Skupštine (radno predsjedništvo koje se sastoji iz voditelja skupštine, zapisničara, verifikacijske komisije od 3 člana i 2 ovjerovitelja zapisnika),
2.    Izvješće povjerenstva za verifikaciju,
3.    Izvještaj o radu DAGGK-a u proteklom razdoblju od 2 godine po klubovima,
4.    Financijsko izvješće
5.    Financijski plan udruge za tekuću godinu
6.    Završni račun udruge za prošlu 2008. godinu
7.    Izvješće Nadzornog odbora,
8.    Izvješće Suda časti,
9.    Zadaci i smjernice za daljnji rad DAGGK
10.Prijedlog izmjene statuta (usklađenje sa primjedbama nadležnog tijela)
11.Prijedlog visine članarine za 2009. godinu
12.Utvrđenje načina provođenja izbora
13.Rasprava o dokumentima iz točaka 3-12. i odluke o njihovom usvajanju,
14.Razrješnica dosadašnjim tijelima Društva,
15.Izbor novih tijela Društva (predsjednika, potpredsjednika, tajnika, blagajnika, i 5 članova izvršnog odbora udruge, nadzornog odbora od tri člana i tri zamjenika, suda časti od 5 članova i po 5 članova za svaki od tri  kluba.
16.Objava rezultata izbora
17.Predstavljanje novoizabranog predsjednika(ce) DAGGK
18.Druženje uz domjenak
 
 
ZA IZVRŠNI ODBOR DAGGK
               Predsjednik 
                Davor Petračić dipl.ing.građ.
 
Copyright 2007 DAGG