Zgrada DAGGK

DRUŠTVO ARHITEKATA, GRAĐEVINARA I GEODETA KARLOVAC

Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovca je dobrovoljna stručna udruga arhitektonskih, građevinskih i geodetskih inženjera i tehničara Karlovca. Cilj društva je unaprjeđenje navedenih struka, razvijanje tehničke, kulturne, umjetničke, naučne, humane i druge društvene aktivnosti, te stvaranje i razvijanje javnog stručnog mišljenja.

DAGGK je osnovan 1957. godine kao Društvo inženjera i tehničara građevinske struke, a 1977. godine mijenja naziv u Društvo arhitekata i građevinara Karlovac, da bi od 1981. godine do danas djelovalo kao Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac.

Nastojimo i nastojat ćemo podići kvalitetu arhitekture i življenja u gradu Karlovcu kroz iznalaženje i široku primjenu odgovarajućih oblika stručnog usavršavanja svojih članova, učvršćivanje i uzdizanje profesionalne etike, izdavanje publikacija s područja arhitekture, građevinarstva i geodezije, organiziranjem stručnih skupova, izložbi, natječaja i nagrada, te organiziranjem suradnje sa svim institucijama koje se bave pitanjima od interesa za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju.KONTAKT

U slučaju pitanja vezanih uz sadržaj, projekte i natječaje, kontaktirajte nas pozivom ili e-poštom, a mi ćemo Vam se javiti u najkraćem mogućem roku.

Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovca

Ulica Ivana Banjavčića 8, 47000 Karlovac
MOB: +385995484166
E-MAIL: dagg.karlovac@gmail.com
IBAN: HR4924000081190053569
OIB: 46069142966
DAGGK-STATUT.pdf
DAGGK-Clanska pristupnica.doc